Desktop tower defense

ในศึกสงครามไม่ใช่ใช้แต่กำลังถึงจะชนะได้ แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ดี เช่นเดียวกับในเกม Desktop tower defense เมื่อเล่นเกมในระดับสูงๆ ก็จะพบว่าต่อให้ป้อมปราการมีอาวุธร้ายแรงเพียงใด ก็มิอาจต้านทานคู่ต่อสู้ที่ทั้งอึดและเร็วขึ้นเรื่อยๆ การนี้ต้องอาศัยหลายกลยุทธ์ผนวกเข้าด้วยกัน นั้นก็คือ เขาวงกต (maze) ที่ต้องอาศัยการวางแผนสร้างเส้นทางเขาวงกตให้ได้ยาวที่สุด การบริหารทรัพยากร ป้อมมีอยู่หลายชนิดต้องใช้ให้ถูกงาน ให้สัมพันธ์กับเงินที่มี ณ ขณะนั้น ป้อมที่มีประสิทธิภาพสูงก็แพง แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้ เมื่อใดควรปรับปรุงก็ควรทำ และที่สำคัญต้องเน้นที่ตำแหน่งการวางป้อมเป็นสำคัญ การบริหารจัดการให้มีประตูหลายๆบานเปิดปิดเป็นจังหวะให้ศัตรูเคลื่อนที่ไปมาให้นานที่สุด (juggling) นานพอที่จะให้ป้อมปราการสามารถสยบพวกมันได้

ผีเสื้อกับนางฟ้า

ผีเสื้อเป็นผู้นำดอกไม้มาที่สวนแห่งนี้โดยปกติมันจะซ่อนตัว และรอคำสั่งจากผู้ใช้ว่าจะให้ปลูกดอกไม้ตรงไหน เมื่อใดที่ผีเสื้อรู้แล้วว่าจะปลูกดอกไม้ตรงไหน มันก็จะบินไปที่นั้นและเลือกว่าจะปลูกดอกไม้ชนิดใด ดอกไม้ที่ได้รับเลือกก็จะบานออกและถ้าดอกไหนโชคดีก็จะมีนางฟ้าลงมาเชยชม สคริปต์ของผีเสื้อเริ่มต้นด้วยการซ่อนตัว (hide) และทำตัวเล็กๆ (set size to 25%) และก่อนที่มันจะวาดดอกไม้ในสวนมันจะลบ (clear) ค่าต่างๆของปากกา (pen) และสแตมป์ (stamp) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้วาด ผีเสื้อจะรอ (wait until) การชี้ตำแหน่งจากผู้ใช้ (mouse down?) ซึ่งไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าผู้ใช้จะกดเมาส์เมื่อใด ดังนั้นผีเสื้อต้องรอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆในบล็อกตลอดเวลา (forever) เมื่อใดที่เมาส์ถูกคลิก ตำแหน่งของเมาส์จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรภายใน (built-in variables) ของ Scratch นั่นก็คือ mouse x, mouse y ผีเสื้อจะไปยังตำแหน่ง x ของเมาส์ และ y ที่ -200 ซึ่งอยู่ด้านล่างนอกกรอบเวที ก่อนจะปรากฏตัว (show) และส่งเสียง “Chimes1” โดยบล็อกเล่นเสียง (play sound) ก่อนจะเริ่มต้นวาดดอกไม้ เพื่อความหลากหลายสีสันต้องตั้งค่าสีของปากกาโดยสุ่มค่าสีระหว่าง 20 ถึง 80 และเปลี่ยนเชดสีโดยสุ่มค่าระหว่าง -20 …