Categories
Scratch

โปรเจก SimpleCircuit

SimpleCircuit เป็นการจำลอง (simulation) แผงวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆ มาเริ่มด้วยการเปิดโปรเจค SimpleCircuit โดยเลือก Open ในเมนู File จากนั้นคลิกปุ่ม Examples เลือกโฟรเดอร์ Simulations เลือกโปรเจก SimpleCircuit

SimpleCircuit  มีอุปกรณ์เพียง 3 ตัว คือ สวิตช์ แบตเตอรี่ หลอดไฟ บนแผงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม พร้อมกับคำสั่งบอกวิธีใช้งาน นั่นก็คือคลิกธงเขียวเริ่มต้นการจำลอง ลากอุปกรณ์แต่ละตัวเชื่อมแผงวงจร เปิดหลอดไฟโดยใช้เมาส์วางบนสวิตช์ กด “space bar” บนคีย์บอร์ดเพื่อดูแบบสัญลักษณ์ของแผงวงจร

เมื่อคลิกธงเขียวอุปกรณ์ทั้งหมดจะมาอยู่ตรงกลางและเมื่อกด “space bar” จะเห็นสัญลักษณ์สีดำของลายวงจรและอุปกรณ์เหมือนรูปด้านล้างนี้

การวางอุปกรณ์ไม่ขึ้นกับตำแหน่งเพราะเป็นวงจรอนุกรมง่ายๆ ขอเพียงให้อุปกรณ์แตะขั้วแผงวงจรเป็นใช้ได้ แต่เพื่อความสวยงามการวางให้ขั้วของอุปกรณ์กับแผงวงจรตรงกันก็จะดีมาก รูปถัดไปแสดงการวางที่ถูกต้องสวยงาม เมื่อเอาเมาส์ชี้ที่สวิตช์ หลอดไฟจะสว่างทันที

แต่ถ้าวางอุปกรณ์แค่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดแตะขั้วแผงวงจรแล้ว การจำลองยังคงถูกต้องอยู่ แต่ขัดความรู้สึกไปหน่อย ทั้งนี้เกิดจากการเขียนโปรแกรมซึ่งจะมาดูกันในภายหลัง รูปด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแม้ขั้วจะถูกวางไม่ตรงตำแหน่ง หลอดไฟก็ยังทำงานได้ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s