Origami จากกล่องกระดาษ

foldschool เป็นเว็บไซต์รวบรวมการพับกระดาษ (origami) จากกล่องกระดาษ (cardboard) ทำเฟอร์นิเจอร์ให้เด็กๆ ใช้งานได้จริง มีตัวอย่างที่สามารถพิมพ์ออกมาได้และมีขั้นตอนการพับให้อีกด้วย ลองดูนะครับ

Advertisements

หลักการเขียนโปรแกรมใน Scratch ตอนที่ 1

หลักการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีมากมาย แต่ Scratch นำมาใช้ไม่ทั้งหมดแต่อาจมีเพิ่มเติมได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป หลักการแรกเปรียบเหมือนคำกล่าวของ Albert Einstein "Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein ในการเขียนโปรแกรม งาน(ใหญ่)ควรแบ่งเป็นงานย่อยๆ แต่ไม่ควรย่อยเกินไป เนื่องจากคอมพิวเตอร์มิได้ฉลาดสามารถคิดขั้นตอนการทำงานได้เอง (ในอนาคตก็ไม่แน่) อีกทั้งงานเดียวกันยังอาจทำได้หลายวิธีแตกต่างกัน ด้งนั้นเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องออกแบบการทำงาน แบ่งงาน และลำดับขั้นตอนการทำงาน (algorithm) ให้กับคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่นในโปรเจก Aquarium เราต้องการให้ปลาว่ายน้ำไปมาดูเป็นธรรมชาติอยู่ในตู้ปลาซึ่งก็คือกรอบของฉากเวทีนั้นเอง เราสามารถแบ่งเป็นงานย่อยได้ คือ การเคลื่อนที่ของปลาไปเรื่อยๆ การสะท้อนกลับทิศเมื่อเจอผนังตู้ปลา  การเปลี่ยนทิศเองในแต่ละช่วงขณะหนึ่งเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างนี้ค่อนข้างง่าย แต่เต็มไปด้วยหลักการในการเขียนโปรแกรม นั่นคือ การทำงานถูกแบ่งเป็นขั้นตอนหรือชุดคำสั่ง (sequence) เช่นชุดคำสั่งที่ 1. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 1 หน่วย 2. ตรวจสอบดูว่าชนผนังหรือไม่ ถ้าชนให้สะท้อนกลับ การที่ปลาต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งตรวจสอบดูว่าชนผนังหรือไม่ เป็นหลักการทำงานแบบซ้ำๆหรือวนซ้ำ (iteration, looping) ของชุดคำสั่งชุดหนึ่ง (repeating a …

โปรเจก GravityBlocks

โปรเจก GravityBlocks เป็นการจำลอง (simulation) ง่ายๆให้เห็นถึงแรงโน้มถ่วง ที่มวลวัตถุจะตกลงสู่พื้นหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมารองรับมันได้ เปิดโปรเจค GravityBlocks โดยเลือก Open ในเมนู File จากนั้นคลิกปุ่ม Examples เลือกโฟรเดอร์ Simulations เลือกโปรเจก GravityBlocks โปรเจกนี้มีใบคำสั่งวิธีการใช้งานแบบจำลองแสดงให้ดูก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน นั้นก็คือ 1. คลิกธงเขียวเพื่อเริ่มต้นทำงาน 2. คลิกและลากบล็อก (ไปตำแหน่งอื่นเพื่อให้มันตกลงมา) 3. ทำเสียง (ผ่านไมโครโฟน) เพื่อเขย่าบล็อก (ให้มีโอกาสตกลงมา) ใบคำสั่งมีไว้เพื่อให้ข้อมูลก่อนการแสดงการจำลอง ดังนั้นมันควรจะหายไปเมื่อการจำลองเริ่มขึ้น สคริปต์ของใบคำสั่งนี้เพียงแค่ทำให้มันหายไปหลังจากคลิกธงเขียว โดยใช้บล็อกตั้งค่าล่องหนตั้งค่าไปที่ 100 (หรือ -100 ก็ได้ 0 เป็นค่าปกติ) โปรเจกนี้มีบล็อกอยู่ 15 ชิ้นซึ่งเหมือนกันหมด ดังนั้นสร้างบล็อกแรกพร้อมสคริปต์เท่านั้น จากนั้นคลิกขวาเลือกทำซ้ำ (duplicate) อีก 14 ครั้งก็จะได้บล็อกทั้งหมดเหมือนกัน สคริปต์ของบล็อกก็ไม่ซับซ้อน โดยที่เมื่อคลิกธงเขียวแล้ว บล็อกจะทำการตรวจสอบอยู่ 2 เรื่อง ไปเรื่อยๆ โดยใช้บล็อกควบคุมวนซ้ำตลอดหาก (forever …