Categories
Origami

Origami จากกล่องกระดาษ

foldschool เป็นเว็บไซต์รวบรวมการพับกระดาษ (origami) จากกล่องกระดาษ (cardboard) ทำเฟอร์นิเจอร์ให้เด็กๆ ใช้งานได้จริง มีตัวอย่างที่สามารถพิมพ์ออกมาได้และมีขั้นตอนการพับให้อีกด้วย ลองดูนะครับ

Categories
Programming Scratch

หลักการเขียนโปรแกรมใน Scratch ตอนที่ 1

หลักการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีมากมาย แต่ Scratch นำมาใช้ไม่ทั้งหมดแต่อาจมีเพิ่มเติมได้ในเวอร์ชั่นต่อๆไป หลักการแรกเปรียบเหมือนคำกล่าวของ Albert Einstein

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” Albert Einstein

ในการเขียนโปรแกรม งาน(ใหญ่)ควรแบ่งเป็นงานย่อยๆ แต่ไม่ควรย่อยเกินไป

เนื่องจากคอมพิวเตอร์มิได้ฉลาดสามารถคิดขั้นตอนการทำงานได้เอง (ในอนาคตก็ไม่แน่) อีกทั้งงานเดียวกันยังอาจทำได้หลายวิธีแตกต่างกัน ด้งนั้นเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องออกแบบการทำงาน แบ่งงาน และลำดับขั้นตอนการทำงาน (algorithm) ให้กับคอมพิวเตอร์

ยกตัวอย่างเช่นในโปรเจก Aquarium เราต้องการให้ปลาว่ายน้ำไปมาดูเป็นธรรมชาติอยู่ในตู้ปลาซึ่งก็คือกรอบของฉากเวทีนั้นเอง เราสามารถแบ่งเป็นงานย่อยได้ คือ การเคลื่อนที่ของปลาไปเรื่อยๆ การสะท้อนกลับทิศเมื่อเจอผนังตู้ปลา  การเปลี่ยนทิศเองในแต่ละช่วงขณะหนึ่งเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างนี้ค่อนข้างง่าย แต่เต็มไปด้วยหลักการในการเขียนโปรแกรม นั่นคือ

  • การทำงานถูกแบ่งเป็นขั้นตอนหรือชุดคำสั่ง (sequence) เช่นชุดคำสั่งที่ 1. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 1 หน่วย 2. ตรวจสอบดูว่าชนผนังหรือไม่ ถ้าชนให้สะท้อนกลับ
  • การที่ปลาต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งตรวจสอบดูว่าชนผนังหรือไม่ เป็นหลักการทำงานแบบซ้ำๆหรือวนซ้ำ (iteration, looping) ของชุดคำสั่งชุดหนึ่ง (repeating a sequence of instructions)
  • ในชุดคำสั่งนี้ยังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง (conditional statement) ด้วยว่าปลาชนผนังตู้หรือไม่ ซึ่งอาศัยตรรกะ (logic) ถ้าจริง (true) ก็อาจจะทำงานอย่างหนึ่ง ถ้าเท็จ(false) ก็อาจจะทำงานอีกอย่างหนึ่ง
  • การเกิดเหตุการณ์หนึ่ง (event) ทำให้ต้องทำงานอย่างหนึ่ง (event handling) ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าในช่วงขณะหนึ่ง ปลามีโอกาศที่จะเปลี่ยนทิศทาง นั้นก็คือเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดจากเวลา (time event) คือทุกๆ 1 วินาที ปลาจะสุ่มโอกาสว่าควรจะเปลี่ยนทิศหรือไม่ นั้นคือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (event handling)
  • การเคลื่อนที่ของปลาไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนทิศของปลาทุกๆ 1 วินาทีนั้นทำงานแยกจากกันแต่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งก็คือหลักการทำงานคู่ขนาน (parallel execution, threading) ที่ให้โปรแกรมสคริปต์ทำงานพร้อมๆกันหลายๆสคริปต์
Categories
Scratch

โปรเจก GravityBlocks

โปรเจก GravityBlocks เป็นการจำลอง (simulation) ง่ายๆให้เห็นถึงแรงโน้มถ่วง ที่มวลวัตถุจะตกลงสู่พื้นหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมารองรับมันได้ เปิดโปรเจค GravityBlocks โดยเลือก Open ในเมนู File จากนั้นคลิกปุ่ม Examples เลือกโฟรเดอร์ Simulations เลือกโปรเจก GravityBlocks

โปรเจกนี้มีใบคำสั่งวิธีการใช้งานแบบจำลองแสดงให้ดูก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน นั้นก็คือ 1. คลิกธงเขียวเพื่อเริ่มต้นทำงาน 2. คลิกและลากบล็อก (ไปตำแหน่งอื่นเพื่อให้มันตกลงมา) 3. ทำเสียง (ผ่านไมโครโฟน) เพื่อเขย่าบล็อก (ให้มีโอกาสตกลงมา)

ใบคำสั่งมีไว้เพื่อให้ข้อมูลก่อนการแสดงการจำลอง ดังนั้นมันควรจะหายไปเมื่อการจำลองเริ่มขึ้น สคริปต์ของใบคำสั่งนี้เพียงแค่ทำให้มันหายไปหลังจากคลิกธงเขียว โดยใช้บล็อกตั้งค่าล่องหนตั้งค่าไปที่ 100 (หรือ -100 ก็ได้ 0 เป็นค่าปกติ)

โปรเจกนี้มีบล็อกอยู่ 15 ชิ้นซึ่งเหมือนกันหมด ดังนั้นสร้างบล็อกแรกพร้อมสคริปต์เท่านั้น จากนั้นคลิกขวาเลือกทำซ้ำ (duplicate) อีก 14 ครั้งก็จะได้บล็อกทั้งหมดเหมือนกัน

สคริปต์ของบล็อกก็ไม่ซับซ้อน โดยที่เมื่อคลิกธงเขียวแล้ว บล็อกจะทำการตรวจสอบอยู่ 2 เรื่อง ไปเรื่อยๆ โดยใช้บล็อกควบคุมวนซ้ำตลอดหาก (forever if) เรื่องแรกเป็นการตรวจดูว่าสีฟ้าอ่อนสัมผัสกับสีบานเย็นหรือไม่ โดยใช้บล็อกสีสัมผัสกันไหม (color is touching ?) แต่จริงๆแล้วเราต้องการตรวจสอบว่าสีสองสีนี้ ไม่ สัมผัสกัน ซึ่งแสดงว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบล็อก ดังนั้นให้บล็อกเคลื่อนที่ลงได้ 1 หน่วย แต่ใน Scratch ไม่มีการตรวจสอบปฏิเสธ ดังนั้นจึงต้องใช้บล็อกไม่ (not) ในการเปลี่ยนตรรกะจากเท็จเป็นจริง (หรือจริงเป็นเท็จ) เนื่องจากบล็อกที่อยู่ในบล็อกวนซ้ำจะทำงานก็ต่อเมื่อการตรวจสอบเป็นจริงเท่านั้น

สังเกตุว่าตัวบล็อกมีสองสี ด้านบนเป็นแถบบางๆสีบานเย็น เพื่อให้บล็อกที่ตกมาใส่มัน หยุดอยู่บนบล็อกนั้น ทั้งนี้เพราะด้านล่างที่เหลือของบล็อกเป็นสีฟ้าอ่อนนั้นเอง นอกจากนั้นพื้นฉากหลังก็เป็นสีขาวโล่งๆ ยกเว้นที่พื้นเป็นแถบสีบานเย็นเพื่อหยุดบล็อกที่มาตกใส่มันให้หยุดที่พื้นนั้นเอง

อีกเรื่องที่ต้องตรวจสอบคือเสียงดังไหม (loud?) ถ้าเสียงดังพอ บล็อกจะถูกเคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยค่าที่สุ่มมาระหว่าง -10 ถึง 10 โดยใช้บล็อกสุ่ม (pick random)