MadLibs: เมื่อวาฬคุยกัน

เมื่อเริ่มต้นเรื่อง (เมื่อธงเขียวถูกคลิก) วาฬทั้งสองตัวถูกซ่อนไว้ไม่ให้เห็น (hide) จากนั้นเมื่อวาฬทั้งสองตัวได้รับรหัส "start story" จากบล็อกที่คอยรับรหัสสัญญาณ (when I receive) วาฬทั้งสองตัวก็ถูกกำหนดวางไว้นอกเวทีด้วยบล็อก ไปยังตำแหน่ง (x, y) สังเกตุที่ตำแหน่งของวาฬทั้งสองตัวว่าเกินขอบเวทีแล้ว (เวที: -240<=x<=240, -180<=y<=180) จากนั้นก็ให้แสดงตัวออกมาพร้อมเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ภาพใน 1 วินาทีพร้อมกัน จากนั้นวาฬตัวใหญ่ก็ส่งรหัส "story 1" ออกมา หลังจากนั้นเป็นการสนทนาระหว่างวาฬทั้งสองตัว โดยเริ่มจากวาฬตัวใหญ่ก่อน เมื่อพูดจบก็จะส่งรหัสเพื่อให้คิวกับวาฬตัวเล็กได้พูดต่อ วาฬตัวเล็กพูดเสร็จก็ส่งรหัสให้วาฬตัวใหญ่พูดต่อ จะเห็นว่าวาฬทั้งสองตัวนำเอาข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรมารวมไว้ในบทสนทนาด้วย โดยใช้บล็อกเชื่อม (join) ในการเชื่อมคำ ถ้าต้องการเชื่อมคำมากกว่าสองคำสามารถใช้บล็อกเชื่อมหลายบล็อกซ้อนกันได้ ระหว่างสนทนายังมีแอนิเมชั่นของวาฬทั้งสองด้วย โดยวาฬตัวใหญ่ใช้การเปลี่ยนเครื่องแต่งการ (costume) โดยใช้บล็อกสลับชุด (switch to costume) ส่วนวาฬตัวเล็กใช้วิธีหมุนตัวมันเอง 360 องศาโดยใช้บล็อกเลี้ยว (turn) 36 องศาแต่ใช้บล็อกควบคุมทำซ้ำ 10 รอบ จะเห็นว่าในแอนิเมชั่นจะมีบล็อกคอย (wait) หลายแห่งทั้งนี้เพราะแอนิเมชั่นเกิดขึ้นเร็วไป จึงต้องหน่วงเวลาด้วยบล็อกคอย การทำแอนิเมชั่นโดยการเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งตัว …

Advertisements

ความท้าทายใน Project Euler

มาลองทดสอบการเขียนโปรแกรมในโปรเจกออยเลอร์กันดูครับ เริ่มแรกคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน คำถามเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อาจเป็นอุปสรรคอยู่บ้างโดยเฉพาะการทำความเข้าใจในคำถาม (ดูตัวอย่างข้อแรกด้านล่าง)  คุณจะใช้โปรแกรมภาษาไหนก็ได้ เมื่อได้คำตอบของคุณแล้วตรวจสอบดูว่าตรงกับคำตอบจากเว็บไซต์ไหม ถ้าสงสัยเกี่ยวกับคำถาม คณิตศาสตร์ หรือ หลักการเขียนโปรแกรม ลองเข้าไปอ่านฟอรั่มได้ เมื่อตอบถูกคุณสามารถเข้าไปอ่านความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อนั้นๆได้ problem 1 If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 …