Categories
Scratch

MadLibs: ผู้ดำเนินเรื่อง

การเล่าเรื่อง (Story telling) ทั่วไปเรามักฟังจากผู้เล่าเป็นส่วนใหญ่ จะถามตอบกับผู้ฟังบ้างเป็นบางครั้ง ในโปรเจก MadLibs ก็เช่นกัน เปิดเรื่องด้วยคำเกริ่นของผู้หญิงคนหนึ่ง จากนั้นก็มีการถามตอบกับผู้ฟัง (คุณนั้นเอง) มาดูการเขียนสคริปต์ของผู้หญิงคนนี้กันครับ

เมื่อเราคลิกที่ธงสีเขียว ก็เป็นการเริ่มต้นการเล่าเรื่อง โดยผู้หญิงคนหนึ่งได้พูดอะไรบางอย่างสามประโยคๆละ 2 วินาที บล็อกที่ใช้สำหรับพูดเป็นบล็อกพูด (say) สีม่วงซึ่งมีช่องให้ใส่สิ่งต้องการจะพูดลงไป และสามารถกำหนดเวลาในการแสดงคำพูดบนเวทีได้เป็นวินาที

จากนั้นเป็นการถามตอบกับผู้ฟัง โดยใช้บล็อกถาม (ask) ซึ่งให้ใส่คำถามได้ และจะรอคำตอบจากผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังให้คำตอบโดยการพิมพ์แล้ว คำตอบจะเก็บไว้ทีตัวแปรชื่อ answer ทุกครั้งที่มีการถามตอบ คำตอบใน answer จะถูกแทนที่ด้วยคำตอบใหม่ล่าสุด เพราะฉนั้นถ้าเราต้องการนำแต่ละคำตอบมาใช้ภายหลัง เราต้องสร้างตัวแปรใหม่มาเก็บค่าคำตอบนั้นแทน

วิธีสร้างตัวแปรนั้นให้เลือกบล็อกหมวดตัวแปรสีส้ม จากนั้นคลิกปุ่มสร้างตัวแปร (Make a variable) สิ่งที่ผู้หญิงถามต้องการ  4คำตอบ คือชื่อ, สิ่งอย่างที่1, สิ่งอย่างที่2, และกริยา ซึ่งเราต้องสร้างตัวแปรมา 4 ตัวแปรและที่สำคัญมันต้องมีชื่อ เพื่อเรียกใช้ภายหลัง นั้นก็คือ name, thing1, thing2, action ตามลำดับ

ขณะที่สร้างตัวแปรเราสามารถกำหนดได้ว่าตัวแปรที่จะสร้าง ให้ตัวละครตัวนี้เท่านั้น (this sprite) ที่ใช้ได้ หรือให้ใช้ได้ทุกตัวละคร (all sprites) ถ้าให้ทุกตัวละครใช้ได้ ตัวแปรเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในบล็อกหมวดตัวแปรของทุกตัวละครรวมทั้งฉากเวทีด้วย

เมื่อต้องการกำหนดค่าในตัวแปร (assignment) เราใช้บล็อกตั้งค่า (set) ซึ่งเลือกชื่อตัวแปรได้ จากนั้นใส่ค่าให้มัน ซึ่งค่าที่จะให้นั้นอาจใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรเข้าไปตรงๆ หรือใส่ค่าที่มีอยู่ในตัวแปรก็ได้ เช่นตัวแปร answer เหมือนในสคริปต์นี้

เมื่อตัวผู้หญิงได้คำตอบทั้งหมดแล้ว ก็จะเริ่มการเล่าเรื่อง โดยให้วาฬ 2 ตัวออกมาเล่าเรื่องผูกกับคำตอบที่ได้รับมาในตัวแปรทั้งสี่

จะทำอย่างไรให้วาฬ 2 ตัวรู้ว่า ถึงเวลาที่มันต้องออกมาเล่าเรื่องแล้ว มันก็คล้ายกับเวลาที่ผู้กำกับละครใช้โทรโข่งประกาศให้ตัวละครทุกตัวรู้ว่า ณ.เวลานี้อยู่ที่ฉากไหนแล้ว ตัวละครไหนต้องรับบทต่อบ้าง เช่นกัน ตอนท้ายสคริปต์นี้ก็มีการส่งรหัสสัญญาณ (“start story”) กระจายเสียงออกมาผ่านบล็อกส่งกระจาย (broadcast) ซึ่งตัวละครทุกตัวรวมทั้งฉากเวทีจะได้รับสัญญาณนี้

วิธีสร้างรหัสทำได้ง่ายๆโดยคลิกสามเหลี่ยมชี้ลงในบล็อกส่งกระจาย คลิก new… แล้วใส่ชี่อรหัสลงไป การส่งกระจายเป็นการส่งรหัสสัญญาณออกไป เมื่อตัวละครหรือฉากเวทีที่สนใจในรหัสนั้นๆได้ยินก็จะตอบสนองด้วยการรับบทต่อ ด้วยการทำอะไรสักอย่างต่อไป

ถึงแม้สคริปต์ของผู้หญิงจะสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยหลักการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม คราวหน้ามาดูตัวละครอื่นๆกันต่อนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s