Categories
Origami

ทำความรู้จักกับการพับกระดาษ Origami

การพับกระดาษแบบดั้งเดิม (ในญี่ปุ่น) เริ่มต้นด้วยกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขาวด้านหนึ่งเป็นสีอื่นอีกด้านหนึ่ง นอกจากเพื่อความสวยงามแล้วมันทำให้เห็นรูปแบบการพับง่ายขึ้น นักพับกระดาษจะสร้างรูปแบบการพับไม่แบบภูเขา (mountain) ก็แบบหุบเขา (valley) ต่อเนื่องกันไป

กระดาษพับรูปนกข้างล่างนี้ เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเห็นโครงข่ายของรอยพับ (crease) จากกระดาษสี่เหลี่ยมเรียบๆ ก็จะเห็นรอยพับเป็นลวดลายโมเสคหลายเหลี่ยมเต็มผืนกระดาษ

ที่มาของรูปจาก Robert J. Lang, “Origami design secrets”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s