Categories
Game

เรียนรู้… จากการเขียนเกม

มีเว็บไซต์สำหรับเขียนเกมมาแนะนำครับ Gamestar Mechanic  เป็นเว็บไซต์สำหรับคนอยากเรียนรู้การเขียนเกม โดยเฉพาะเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการ การออกแบบเกมและการคิดอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์นี้ โอกาสต่อไปคงได้แวะมาที่เว็บไซต์นี้อีก ลองดูนะครับ

Categories
Programming Scratch

Scratch กับการส่งเสริมให้เด็กเขียนโปรแกรม

เกิดอะไรขึ้นกับความตั้งใจที่จะนำเสนอการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กๆ ทำไมภาษาโลโก้และโปรแกรมภาษาแรกๆไม่สามารถทำได้ตามที่คาดหวัง มันมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้

  • โปรแกรมภาษาในช่วงแรกใช้ยากเกินไป เด็กๆไม่สามารถใช้หลักไวยากรณ์โปรแกรมภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
  • โปรแกรมที่เขียนมักเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นการหาค่าจำนวนเฉพาะ หรือสร้างลายเส้นง่ายๆ ซึ่งไม่เป็นที่สนใจหรือน่าประทับใจกับเด็กๆ
  • บ่อยครั้งการเขียนโปรแกรมถูกนำเสนอในบริบทที่ไม่มีใครสามารถให้คำชี้นำได้เวลาที่บางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้น หรือไม่มีใครกระตุ้นให้สำรวจ ให้ศึกษาลึกลงไปเวลาที่อะไรๆกำลังไปได้สวย

โปรแกรมภาษาควรจะเริ่มต้นหัดเขียนได้ง่ายๆ แต่มีโอกาสขยายขีดความสามารถในการสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนได้เมื่อเวลาผ่านไป ตัวภาษาเองต้องสนับสนุนโปรเจกหลากหลายรูปแบบ เผื่อว่าคนที่มีความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันสามารถมีส่วนร่วมได้เหมือนกัน ที่ผ่านมาทั้งสามสิ่งที่กล่าวมานั้นยากที่จะทำให้พึ่งพอใจได้พร้อมกัน

ไม่กี่ปีมานี้มีความพยายามใหม่ๆที่จะแนะนำการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กๆและวัยรุ่น บ้างก็ใช้โปรแกรมภาษาแบบมืออาชีพเช่น Flash/ActionScript บ้างก็ใช้ภาษาใหม่ๆเช่น  Alice และ Squeak Etoys ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ Scratch ก็เช่นกัน ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย โดยมีหลักการสามข้อคือ ทำให้มันปรับเปลี่ยนแก้ไขโค้ดได้ง่ายขึ้น มีความหมายต่อผู้เขียนมากขึ้น และการมีส่วนร่วมระหว่างโปรแกรมเมอร์มากขึ้น มากกว่าด้านอื่นๆของการเขียนโปรแกรม

ที่มา Scratch: Programming for All