รูปร่างของ Scratch บล็อก

บล็อกมีรูปร่างต่างกันอยู่ 6 แบบตามหน้าที่ของมัน 1. Hat blocks    Hat blocks มี 4 บล็อกอยู่ในหมวดควบคุม เป็นบล็อกเริ่มต้นของทุกๆสคริปต์ ด้านบนจะโค้งมนคล้ายหมวก ด้านล่างมีส่วนนูนยื่นออกมาสำหรับต่อกับบล็อกที่ตามมา 2. Stack blocks    Stack blocks เป็นบล็อกส่วนใหญ่ที่ทำงานหลักๆใน Scratch มี 75 บล็อก ด้านบนจะเว้าส่วนด้านล่างจะนูนทำให้มันวางบน ล่าง หรือระหว่างกลางบล็อกอื่นได้ 3. Boolean blocks    Boolean blocks เป็นบล็อกใช้แสดงเงื่อนไขที่ให้คำตอบถูกหรือผิดมีทั้งหมด 13 บล็อก รูปร่างของบล็อกจะเป็นหกเหลี่ยมไม่มีส่วนยื่นหรือเว้าซึ่งใช้อยู่ข้างในบล็อกอื่นอีกที 4. Reporter blocks    Reporter blocks เป็นบล็อกที่ใช้เก็บค่าทั้งตัวเลขและตัวอักษร รูปร่างของบล็อกจะโค้งมนไม่มีส่วนยื่นหรือเว้าซึ่งใช้อยู่ข้างในบล็อกอื่นอีกที มีทั้งหมด 26 บล็อกโดยไม่รวมบล็อกที่เกิดจากการสร้างตัวแปรหรือลิสต์ในแต่ละคร้้ง 5. C blocks    C blocks มีทั้งหมด 6 บล็อกอยู่ในหมวดควบคุม เป็นบล็อกรูปร่างคล้ายตัว "C" ใช้ครอบบล็อกอื่นๆเพื่อให้ทำงานตามเงื่อนไขหรือให้ทำงานซ้ำหลายๆรอบตามเงื่อนไขที่กำกับอยู่  รูปร่างของบล็อกยังมีส่วนเว้าด้านบนและส่วนนูนด้านล่างทำให้บล็อกเหล่านี้ต่อกับบล็อกอื่นได้อีก 6. Cap blocks …