Categories
Programming

Computational Thinking จากการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1

การทำความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิด Computational thinking เป็นที่สนใจในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันไม่เฉพาะในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างกระบวนการความคิดเชิงคำนวณนี้ ดังนั้นมาดูว่าหลักการและวิธีการใดบ้างในการเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ

หลักการในการเขียนโปรแกรม

  • Sequence การทำงานหนึ่งๆ ต้องสามารถระบุลำดับการทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  • Loops การสร้างงานที่มีรูปแบบเดิมๆ เพียงคร้้งเดียวแล้วสามารถนำกลับมาทำซ้ำได้อีกหลายๆครั้ง
  • Parallelism งานหลายอย่างสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา หรือเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธผล
  • Events เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดงานตามมา
  • Conditionals ใช้สำหรับตัดสินใจบนพื้นฐานของเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • Operators ใช้รองรับกระบวนการทางคณิตศาสตร์และตรรกะ
  • Variables ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อเรียกดูในภายหลัง และสามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยได้
  • Lists ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างจัดเรียงแบบมีลำดับ

คราวหน้ามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำมาสนับสนุนการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ

Categories
Scratch

Help! บล็อกนี้ทำงานอย่างไร

ใน Scratch มีบล็อกมากมาย จะรู้ได้อย่างไรว่ามันทำงานยังงัย นอกจากคู่มือที่อ่านได้จากเว็บไซต์ หรือ ไฟล์ PDF แล้ว ในตัวโปรแกรม Scratch เองก็มีวิธีการใช้งานฉบับย่อให้ด้วย โดยการคลิกขวาที่บล็อกที่เราต้องการรู้การทำงานของมัน แล้วเลือก “ช่วยเหลือ” หรือ “Help” แล้วแต่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น Help ของบล็อกพื้นหลังถัดไป (next background) จะได้รูปเหมือนข้างล่างนี้

ใน Help จะอธิบายหลักการใช้งานและวัตถุประสงค์ของบล็อกนี้ และยังมีตัวอย่างการใช้งานให้ดูด้วย