Categories
Scratch

สคริปต์ของฉากเวที

ฉากเวทีก็มีสคริปต์ได้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับภาพพื้นหลัง ในโปรเจก Aquarium นี้ สคริปต์ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของฟองอากาศโดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลังซึ่งมีอยู่ 3 ภาพ ที่ละภาพสลับวนกันไปเรื่อยๆ

จากสคริปต์จะเห็นว่าเมื่อคลิกธงเขียวแล้วฉากหลังจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังถัดไปทุกๆ 1 วินาที ไปตลอดจนกว่าโปรแกรมจะหยุด