ภาษาไทยใน Scratch

Scratch รองรับหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย วิธีการเปลี่ยนภาษาทำได้โดยคลิกรูปโลกข้างรูปฮาร์ดดิสก์ ในรูปด้านล่างนี้แสดงการเลือกภาษาไทย กรณีที่ไม่เจอภาษาไทย ให้คลิก more... เพื่อดูภาษาอื่นๆเพิ่มเติม หลังจากเลือกภาษาไทยแล้ว เราจะกลับไปดูโปรแกรมสคริปต์ของคราวที่แล้วอีกที่ดังรูปถัดไป เมื่อสคริปต์เป็นภาษาไทยแล้วคงจะง่ายขึ้นในการอ่านทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตามการโปรแกรมสคริปต์ยังมีความซับซ้อนมากกว่านั้นซึ่งในคราวหน้าจะมาทำอธิบายเพิ่มเติม