เวทีละครของ Scratch

การใช้งาน Scratch นั้นก็คล้ายกับการละคร ที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งแสดงตัวเลขอยู่ในแต่ละส่วนของหน้าตาโปรแกรม Scratch ที่เห็นอยู่ด้านล้างนี้ ส่วนนี้เป็นเวทีละคร ประกอบด้วยฉากด้านหลัง และตัวละครแสดงบทบาทอยู่บนเวที ส่วนนี้เป็นห้องด้านหลังเวทีสำหรับนักแสดง รวมทั้งเป็นที่เก็บฉากอีกด้วย ส่วนนี้เกี่ยวกับนักแสดงแต่ละคน ซึ่งมีทั้งชุดเครื่องแต่งกาย บทพูด และบทละครของตัวเองเขียนกำกับไว้ นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดของฉากแต่ละฉากอีกด้วย ส่วนนี้เป็นเครื่องมือต่างๆ สำหรับสำหรับใช้เขียนบทละคร ผู้ใช้งาน Scratch (ก็เหมือนผู้กำกับละคร) ต้องเข้าใจบทบาทของแต่ละส่วนของโปรแกรม จากนั้นจึงสร้างเรื่องราวขึ้นมาและแสดงผ่านโปรแกรม Scratch นั้นเอง