การเขียนโปรแกรมบนมือถือ MIT App Inventor

Google ร่วมมือกับ MIT พัฒนาโปรแกรม App Inventor ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ Android โดยโปรแกรมนี้จะให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (App Inventor server) โดยข้อมูลของโปรเจกต่างๆ จากผู้ใช้ จะถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ (Cloud computing)

Google เปิดให้บริการ App Inventor ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2553 ก่อนที่หยุดให้บริการ 31 ธ.ค. 2554 แล้วส่งให้ MIT ทำต่อ โดยเน้นทางด้านการศึกษา ในนามของ MIT App Inventor และเปิดให้ทดลองใช้เมื่อ 4 มี.ค. 2555 

MIT App Inventor สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมได้เหมือน Scratch แต่กลุ่มเป้าหมายน่าจะเหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมปลายมากกว่า ซึ่งเด็กกลุ่มนี้น่าจะมีมือถือกันทุกคน ดังนั้นการเขียนโปรแกรมบนมือถือน่าจะดึงดูดให้พวกเขาสนใจการเขียนโปรแกรมได้ไม่ยาก

เตรียมพร้อมก่อนใช้ App Inventor

ใช้ WiFi เชื่อมต่อมือถือกับ App Inventor

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s